Episode Summary

Kadrov, ki so ključni za uresničevanje strategij in razvoj primanjkuje tako v Sloveniji kot v Evropi. Kaj je formula za uspeh v prihodnje? Radi pozabljamo, da se proces učenja ne ustavi, ko zapustimo šolska vrata, ampak je vseživljenjsko učenje, formalno in neformalno, nujno za obstoj. Ekipe, kjer je dovoljeno gledati iz različnih zornih kotov, ki znajo prevzemati odgovornost in imajo sodelovalni pristop, bodo krojile prihodnost slovenskega in svetovnega gospodarstva. Skupek obojega predstavljata današnja gosta, ki se zavedata pomena sodelovanja šolstva in gospodarstva, interdisciplinarnega povezovanja, ter vlaganja v znanje in odnose med zaposlenimi.

Episode Notes

Janez Bešter, predstojnik Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije

Janez Bešter je predstojnik Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije. Doktoriral je leta 1995 na smeri telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 1996 vodi Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), ki je najuspešnejši slovenski laboratorij na tem področju. V letu 2008 je bil izvoljen v naziv redni profesor. Znanstvenoraziskovalno delo prof. dr. Beštra obsega področja naprednih tehnologij telekomunikacijskih omrežij, vključenosti oseb s posebnimi potrebami v informacijsko družbo, zagotavljanje dostopnosti do izobraževanja z e-učenjem, optimizacijo konvergenčnih aplikacij s poudarkom na večpredstavnosti ter uvajanje novih internetnih storitev v zdravstvu, energetiki in šolstvu. Je avtor ali soavtor več patentnih prijav in osem podeljenih patentov. Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi slovenske Tehnološke mreže ICT, Centra odločnosti ICT, Kompetenčnega centra Odprta komunikacijska platforma ter vzpostavitvi OpenLaba in Razvojnega centra IKT. Deluje v številnih mednarodnih tehnoloških povezavah in pobudah na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) ter si prizadeva za okrepitev sodelovanja med šolstvom, znanostjo in gospodarstvom ter za vzpostavitev ekosistema talentov.

mag. Jože Torkar, glavni direktor, Eltec Petrol d.o.o.

Jože Torkar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister znanosti. Poslovno pot je začel leta 1996 v podjetju EL-TEC Mulej, d.o.o. na področju vodenja programa daljinsko ogrevanje. Leta 2000 je prevzel naloge direktorja podjetja EL-TEC Mulej, d.o.o. V obdobju do leta 2010 je podjetje postalo vodilni regionalni ponudnik energetskih in okoljskih rešitev na poslovnih stebrih: daljinska energetika, vodovodni sistemi, učinkovita razsvetljava in energetsko upravljanje objektov. Po lastniškem vstopu družbe Petrol d.d. v podjetje EL-TEC Mulej d.o.o., avgusta 2011, je prevzel funkcijo glavnega direktorja Skupine Eltec Petrol d.o.o. Je član upravnega odbora Matične sekcije strojnih inženirjev v Inženirski zbornici Slovenije in član strokovnega sveta Slovenskega društva za daljinsko energetiko. Je prejemnik petih nagrad za inovacije in razvoj na področju učinkovite rabe energije in vode ter zmanjšanja okoljskih obremenitev.

About the Show

Tandem je stičišče različnih perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije.