Episode Summary

สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ครับ

วันนี้ผมจะเล่าเรื่องการทำมาหากินจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ที่ผมไปพบมาด้วยตัวเอง

ทั้งการหารายได้จากโมเดลธุรกิจหุ่นยนต์ของหนุ่มชาวจีน การใช้ Blockchain ที่จะเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไป กับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความลับพิเศษเพื่อการค้าขายข้ามชาติ

และอยากจะเตือนถึงข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่เร็วกว่าการเสื่อมราคาทางบัญชี

ซึ่งต้องคิดให้รอบคอบมิฉะนั้นจะมองผลกำไรผิดพลาดไปครับ

www.thaksinofficial.com
#thaksingoodmonday

Episode Notes

สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ครับ

วันนี้ผมจะเล่าเรื่องการทำมาหากินจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ที่ผมไปพบมาด้วยตัวเอง

ทั้งการหารายได้จากโมเดลธุรกิจหุ่นยนต์ของหนุ่มชาวจีน การใช้ Blockchain ที่จะเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไป กับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความลับพิเศษเพื่อการค้าขายข้ามชาติ

และอยากจะเตือนถึงข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่เร็วกว่าการเสื่อมราคาทางบัญชี

ซึ่งต้องคิดให้รอบคอบมิฉะนั้นจะมองผลกำไรผิดพลาดไปครับ

www.thaksinofficial.com

thaksingoodmonday

About the Show

เพราะอยากให้คนไทยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ Good Monday จึงเกิดขึ้นเพราะผมอดเสียดายไม่ได้ที่เห็นโลกที่เปลี่ยนเร็ว แต่หากเราเชื่องช้ากว่านี้ รู้ไม่ทัน หันทิศทางลมไม่ถูก เราคงจะตกขบวนไปเรื่อย ๆ ผมเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกเล่าสิ่งต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับคนไทยผ่านการทำเนื้อหาและ Podcast (คลิปเสียง) ในทุกวันจันทร์