Episode Summary

אדריכלית דניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ולשעבר מתכננת של הוועדה המחוזית מחוז המרכז, מדברת על אתגרי התכנון במדינה בכלל ובמחוז תל אביב בפרט, ומספרת איך שכנעה לפני 23 שנה את עיריית תל אביב שכדאי להביא את בשורת האופניים לעיר, "למרות שספרו רק 200 רוכבים בכל העיר"

Episode Notes

פוסק מושלת על התכנון והבנייה בעתודת הקרקע היקרה בישראל. מחוז תל אביב הוא אמנם הקטן מבין ששת המחוזות בישראל, אולם מדובר בלב אזור הביקוש למגורים, לתעסוקה ולמסחר, אליו מתנקזים מדי יום מיליוני ישראלים המגיעים מכל הארץ. היא מדברת על השוני בין אירופה לישראל, על חוסר הוודאות התכנונית שיש כאן, על אתגרי התחבורה ועוד.

About the Show

פודקאסט לנדל"ניסטים עם ראש פתוח מבית מרכז הנדל"ן